Välkommen!

Jag heter Andreas Strindér och jobbar som skådespelare sedan tio år tillbaka.